Alustatyön hyödyt ja haasteet Suomessa

Lähetti on yksi alustatalouden alustatöistä

Alustatyö viittaa työhön, joka perustuu digitaalisten alustojen, kuten Uberin, Airbnb:n tai TaskRabbitin, käyttöön työn tarjoamiseen ja hankkimiseen. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, alustatyöllä on sekä hyötyjä että haasteita. Alustatalous on usi trendi. Hyödyt Haasteet Lopuksi, Suomessa ja muuallakin on tärkeää kehittää lainsäädäntöä ja ohjeistusta, joka tunnistaa alustatyön erityispiirteet ja pyrkii tasapainottamaan sen tarjoamat mahdollisuudet ja siihen … Lue lisää